Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał

Zmartwychwstanie Jezusa, Tycjan 1520-1522

Alleluja! Radujmy się Chrystusowym zwycięstwem nad śmiercią, piekłem i szatanem. Kiedy wszystko wydawało się, że jest skończone - bo Mesjasz został zawieszony na drzewie krzyża, umarł i został pogrzebany - On swoją mocą wstaje z grobu. My, którzy dzisiaj jesteśmy mocno zaniepokojeni wydarzeniami na wschodzie powinniśmy wszystko powierzyć Chrystusowi Zmartwychwstałemu. On wszystko może. I na pewno dokona cudu przemiany tego zła w dobro. Potrzeba tylko naszej głębokiej wiary i modlitwy do Jezusa Miłosiernego, aby nas ocalił. Dlatego czerpmy z tej wielkiej tajemnicy naszej wiary siły do paschalnej radości.

Ks. proboszcz
Józef Sykosz