Nowy Rok 2022

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu;
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.
A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.
                                                                                                                             Łk 2, 9 – 10

    Anioł Pański ukazał się pasterzom w polu z chwałą Pańską, że się bardzo przestraszyli. Potrzebowali zapewnienia anielskiego, żeby się nie bali. Bo to co się dzieje teraz jest wielką radością – na świat przyszedł Zbawiciel oczekiwany od wieków. On wniósł w historię ludzkości wielką nadzieję życia z Bogiem, tu na ziemi i w wieczności. Jakże i dzisiaj potrzeba nam usłyszenia głosu anielskiego byśmy się nie bali, ale powierzyli nasz życie Bogu przez pośrednictwo  Maryi, naszej Patronki. Rozpoczynamy Nowy Rok 2022, który jest dla wszystkich niewiadomą, zakrytą księgą.
Tę księgę będziemy zapisywać każdego dnia. Oby każda kartka tej księgi była jak najlepiej zapisana w miłości Boga i bliźniego. Niech dobry Bóg wszystkim obficie błogosławi w tym Nowym 2022 Roku, darzy zdrowiem, pokojem i radością. Niech da nam moc Ducha Świętego byśmy dobrze przeżyli ten Nowy Rok 2022, a kończąc go mogli wyśpiewać z radością „Te Deum laudamus”.

                                                                                                                                     życzy

                                                                                        Ks. Proboszcz Józef Sykosz