Święty Józef

Św. Józef - oblubieniec NMP i opiekun Pana Jezusa - jest patronem Kościoła katolickiego i chrześcijańskich rodzin. Jemu w tym 2018 roku chcemy powierzyć wszystkie rodziny naszej parafii.

Dlatego od 1 stycznia 2018 figura św. Józefa zacznie peregrynować po naszej parafii od domu do domu. Zaczniemy od Landzmierza, od rodziny Zwadło, a później cała ulica Główna, Boczna, B.Prusa, Łąkowa, Piaskowa, Wolności, Cicha, Sienkiewicza, Krótka, Zamknięta i Gałczyńskiego.

Po zakończenia pielgrzmowania w Landzmierzu figura wróci do kościoła, by rozpocząć wędrówkę po Cisku.

Co należy zrobić w czasie odwiedzin figury św. Józefa:

  • przygotować stół - biały obrus, krzyż i świeczki, można przygotować kwiaty i postawić na stole
  • modlić się - modlitwy do św. Józefa, litania.

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, -- Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. -- Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, -- zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże, -- 
Duchu Święty, Boże, -- 
Święta Trójco, jedyny Boże, -- 
Święta Maryjo, -- módl się za nami. 
Święty Józefie, -- 
Przesławny Potomku Dawida, -- 
Światło Patriarchów, -- 
Oblubieńcze Bogarodzicy, -- 
Przeczysty Stróżu Dziewicy, -- 
Żywicielu Syna Bożego, -- 
Troskliwy Obrońco Chrystusa, -- 
Głowo Najświętszej Rodziny, -- 
Józefie najsprawiedliwszy, -- 
Józefie najczystszy, -- 
Józefie najroztropniejszy, -- 
Józefie najmężniejszy, -- 
Józefie najposłuszniejszy, -- 
Józefie najwierniejszy, -- 
Zwierciadło cierpliwości, -- 
Miłośniku ubóstwa, -- 
Wzorze pracujących, -- 
Ozdobo życia rodzinnego, -- 
Opiekunie dziewic, -- 
Podporo rodzin, -- 
Pociecho nieszczęśliwych, -- Nadziejo chorych, -- 
Patronie umierających, -- 
Postrachu duchów piekielnych, --
Opiekunie Kościoła Świętego, --

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.